Folket og språket

Rumenerne ser på seg selv som latinere, og på mange måter er dette en riktig betegnelse. I alle fall hvis man ser på språket - som er helt forskjellig fra alle de slaviske naboene som omgir Romania. Språkmessig er Romania en latinsk øy. Rumensk språk gir rumenerne en helt spesiell identitet

Kategori:
Tags: 

Språkmessig er Romania en latinsk øy. Rumensk språk gir rumenerne en helt spesiell identitet.

Rumensk er basert på latin. Romerske soldater gjorde regionen Dakia til en romersk provins et par hundre år etter Kristus. De menget seg med de innfødte dakerne -  og rumensk oppstod som arvegods etter Romerriket. Dakerne var også smarte handelsmenn og skjønte fort at hvis de tilegnet seg herrefolket sitt språk - ville forretningen blomstre.

Rumensk har i hovedsak tre dialekter, men de skiller seg ikke så mye fra hverandre i ordvalget, kun i intonasjon. Rumensk grammatikk blir av utenforstående oppfattet som vanskelig og kronglete, og rumenerne selv kan ha problemer med alle bøyningene. Moderne rumensk forkorter ofte, og i storbyene har slangen overtatt blant ungdommen.

Rumensk har adoptert en hel del slaviske og tyrkiske ord, men i bunn og grunn er det et latinsk språk. Snakker du fransk, italiensk eller spansk vil du ikke automatisk forstå muntlig rumensk, men skriftlig vil språket være forståelig. Rumenerne er usedvanlig stolte av språket sitt, og Romania har fostret store poeter og skribenter. Den største av dem alle er nasjonaldikteren Mihai Eminescu som døde i 1889.

Ungarsk og tysk blir også snakket i deler av Romania. Ungarsk og romani er de største minoritetsspråkene, - språk som ikke alltid har vært godtatte av de rumensktalende. Regjeringer har i perioder forbudt begge språkene i skolene, noe ”Det Nye Romania” heldigvis har holdt seg for god til.

Romania har også en rekke andre minoriteter enn de som er nevnt over. Langs Svartehavet er det en liten, men aktiv tyrkisk befolkning som utgjør Romanias muslimske minoritet. En del russere og ukrainere har også bosatt seg i landet. Romania har også et betydelig antall studenter fra Arabia og Asia som studerer medisin eller realfag på landets universiteter. Dette delfinansierer drifta av universitetene. Realfag har hatt høy status i Romania og lærerkreftene har høy kvalitet, selv om universitetene ikke alltid har det beste av utstyr.

Bestill lignende reise